Udlejningsregler

  1. Alle personer over 25 år kan leje forsamlingshuset. Lejeren skal være til stede under festen.
  2. Ødelagt inventar, beskadiget eller bortkommet porcelæn og lign. vanrøgt betales af lejeren.
  3. Lejeren afleverer huset i ryddeligt stand, gulve skal være fejet, borde og stole sat på plads, køkkeninventar skal værre rengjort. Beskidte stole skal sættes til side. Gulve må ikke efterlades våde, hvis dette ikke overholdes, kan der kræves ekstra gebyr for rengøring.
  4. Det er ikke tilladt at stå på borde og stole eller strø ris og lign. på gulvene.
  5. Husk at lukke vinduerne, låse yderdørene, slukke for lys, ventilation, klimaanlæg, teleslynge anlæg, ovn, komfur og opvaskemaskine når huset forlades.
  6. Alt hvad der skal i opvaskemaskinen børstes og skylles af inden det kommer i maskinen.
  7. Lejer sørger for bortskaffelse af dåser, flasker m.m.
  8. Forsamlingshuset service skal blive i forsamlingshuset. Derfor skal lejeren selv medbringe eget udstyr til hjemtagelse af evt. madrester.
  9. Skulle der ske uheld med maskiner eller inventar skal bestyrelsen kontaktes.
  10. Max. 150 må samtidig op holde sig i bygningen.

          Lejekontrakt Bølling forsamlingshus