Bestyrelse

Formand Mogens Kjeldsen,  tlf. 97368175, mail:mogenskjeldsen11@gmail.com

Næstformand Martin Jensen, mail:martinjensen53@yahoo.dk

Kasserer Jonna Sloth Hansen, mail:jonna.sloth@gmail.com

Sekretær Per Pilgaard Filt, mail:PHF@vestas.com

Bestyrelses medlem Susanne Villumsen, mail:ssvillumsen@dlgmail.dk

Bestyrelses medlem Thomas Jul, mail:thomasjul2012@gmail.com