Bestyrelse

Formand Mogens Kjeldsen, mobil 26335208 mail:mogenskjeldsen11@gmail.com

Næstformand Martin Jensen, mail:martinjensen53@yahoo.dk

Kasserer Enok Linde

mail:kcal@live.dk

Sekretær Per Pilgaard Filt, mail:PHF@vestas.com

Bestyrelses medlem Susanne Villumsen, mail:ssvillumsen@dlgmail.dk

Bestyrelses medlem Thomas Jul, mail:thomasjul2012@gmail.com